Nyt om Kirkebjerg

Her kan du læse om det seneste nye i udviklingen af Kirkebjerg.

Seneste nyt 

Borgermøde 14. maj 2020 om Kirkebjerg
Torsdag den 14. maj kl. 17-18.30 holder Brøndby Kommune digitalt borgermøde om Kirkebjerg udviklingsområde; lokalplanen for boliger på Søndre Ringvej 33A og lokalplan for Kirkebjerg Stationsforplads. Læs mere om borgermødet her

Nye vejnavne i Kirkebjerg 
Kommunalbestyrelsen har den 15. april 2020 vedtaget et forslag til kommende vejnavne i Kirkebjerg. Forslaget er nu sendt i høring blandt grundejerne frem til den 20. maj 2020. Se de nye vejnavne her og læs mere i redegørelsen fra kommunalbestyrelsesmødet

Designmanual for Kirkebjerg
Omdannelsen af Kirkebjerg er i fuld gang og de første veje og byggerier er ved at blive anlagt. For at få en helhed over den nye bebyggelse i Kirkebjerg har forvaltningen derfor udarbejdet en Designmanual som supplement til Udviklingsplanen. Læs mere her

Ny etape skydes i gang med ombygning af Kirkebjerg Parkvej
Nu skydes en ny vigtig etape i gang i Kirkebjerg, der skal udvikles fra erhvervsområde til en ny levende bydel i Brøndby. Områdets hovedåre, Kirkebjerg Parkvej, skal nu ombygges og anlægsgartner Gottlieb A/S er entreprenør på anlægsarbejdet. Læs mere her

 

AKF Koncernen har erhvervet 46.000 m2. i Kirkebjerg
Her planlægger koncernen at opføre et nyt stort boligområde på mere end 470 boliger. Læs mere hos AKF

 

Lokalplan 253 og kommuneplantillæg nr. 24 i høring til 9. juni 2019
Der bliver behov for en daginstitution i Kirkebjerg, da området er ved at udvikle sig til et boligområde med op til 2.000 nye boliger over de næste 10 år. Og HOFOR behov for arealer i Kirkebjerg, hvor der kan etableres anlæg til regnvandshåndtering, som også kan benyttes til rekreative formål. Derfor er der udarbejdet forslag til tillæg til kommuneplanen og ny lokalplan, der giver mulighed for offentlige formål – bl.a. daginstitution hører. Derfor er forslag til lokalplan 253 og kommuneplantillæg nr. 24 i offentlig høring. Hvis du har kommentarer, indsigelser eller ændringsforslag, kan du komme med dem på mail til tf-plan@brondby.dk senest den 9. juni 2019. Se forslagene her.

 

Borgermøde 24. april 2019 om Kirkebjerg
Hør om kommunalbestyrelsens ideer til omdannelsen af Kirkebjerg erhvervsområde på borgermøde onsdag den 24. april 2019 kl. 17.00-19.00 i Teatersalen, Brøndbyvester Skole, Krogagervej 34, 2605 Brøndby. Læs mere her.

Lokalplan for Stationsparken i høring til 28. april 2019

Frem til den 28. april 2019 er forslag til lokalplan 247 for Stationsparken i Kirkebjerg samt kommuneplantillæg nr. 18 i høring. Formålet med lokalplan 247 er bl.a. at give mulighed for boligbyggeri mellem 3 og 7 etager med variation i højder og facadeudtryk. Se mere på nyheden om lokalplanshøringen.  

 

Høring om placering af ny daginstitution og andre offentlige formål i Kirkebjerg

Nu kan alle komme med ideer og kommentarer til placering af ny daginstitution og andre offentlige formål i Kirkebjerg. Høringsperioden går fra den 25. februar til den 11. marts 2019. Læs mere

 

Vedtagelse af udviklingsplan for Kirkebjerg
Kommunalbestyrelsen vedtog den endelige udviklingsplan for Kirkebjerg den 12. december 2018. Planen fastlægger hovedlinjerne for fremtidens Kirkebjerg og er blevet til på baggrund af samarbejde med professionelle rådgivere og inddragelse af borgere og virksomheder. Planen kan læses her.

 

Offentliggørelse af lokalplan 243 og kommuneplantillæg nr. 16
Kommunalbestyrelsen har på mødet den 14. november 2018 endeligt vedtaget lokalplan 243 – boliger Kirkebjerg Søpark 5 og Kirkebjerg Parkvej 7, og kommuneplantillæg nr. 16. Formålet med den nye Lokalplan 243 er at åbne op for, at der kan etableres ca. 300 boliger i 4-7 etager i området. Se mere.

Skrevet af Brøndby Kommune

Aktuelt om Kirkebjerg

11.06.21 Opgradering af 500S i offentlig høring Movia har i samarbejde med Brøndby og Hvidovre Kommuner samt Region Hovedstaden udarbejdet projektforslag til opgradering af infrastrukturen langs linje 500S mellem Glostrup Station og Avedøre Holme. 02.03.21 Vejledning til opsætning af støjhegn 22.10.20 Høring af forslag til lokalplan 251. Kirkebjerg Parkvej 14-20 Kommunalbestyrelsen har på sit møde d. 21 oktober 2020 vedtaget at sende forslag til lokalplan 251 - Kirkebjerg Parkvej 14-20 i offentlig høring. 15.09.20 Afgørelse om at byggeri på Søndre Ringvej 27, 2605 Brøndby ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt) Brøndby Kommune har truffet beslutning om, at der ikke er VVM-pligt i forbindelse med byggeriet af Stationsparken på Søndre Ringvej 27, 2605 Brøndby. 24.08.20 Endelig vedtagelse af lokalplan 244, Kirkebjerg og kommuneplantillæg nr. 1 Brøndby Kommunalbestyrelse har på sit møde d. 19 august 2020 vedtaget lokalplan 244, Kirkebjerg og kommuneplantillæg nr. 1, endeligt. 30.07.20 Byggeri giver plads til flere børn i Kirkebjerg Kommunalbestyrelsen har besluttet at opføre to nye daginstitutioner, et dagplejehus og at udvide nogle af kvarterets eksisterende institutioner for at give plads til op til 370 nye børn i Brøndbyvester. 13.05.20 Borgermøde om Kirkebjerg Torsdag den 14. maj kl. 17-18.30 holder vi digitalt borgermøde om Kirkebjerg udviklingsområde; lokalplanen for boliger på Søndre Ringvej 33A og lokalplan for Kirkebjerg Stationsforplads. 23.03.20 Forslag til lokalplan 244 og 242 i offentlig høring Kommunalbestyrelsen har på sit møde d. 11 marts 2020 vedtaget at sende forslag til lokalplan 244, Kirkebjerg og kommuneplantillæg nr. 1 samt forslag til lokalplan 242, Stationsforplads Kirkebjerg og kommuneplantillæg nr. 2 i offentlig høring. 19.12.19 Boliger ved Banemarksvej - offentliggørelse af planer Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 11. december 2019 endeligt vedtaget kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplan 249 for boliger ved Banemarksvej. 12.11.19 Ny etape skydes i gang med ombygning af Kirkebjerg Parkvej Nu skydes en ny vigtig etape i gang i Kirkebjerg, der skal udvikles fra erhvervsområde til en ny levende bydel i Brøndby. Områdets hovedåre, Kirkebjerg Parkvej, skal nu ombygges og anlægsgartner Gottlieb A/S er entreprenør på anlægsarbejdet.
Foto af byggepladsskilt

Bo i Kirkebjerg

Her kan du læse om fremtidens boliger og om at bo i Kirkebjerg.