Planlægning i Kirkebjerg

Planlægningen af Kirkebjerg er i fuld gang. Se udviklingsplanen, designmanual og lokalplaner for den nye bydel her.

Der er stor interesse fra investorer i at bygge i Kirkebjerg og snart går det første boligbyggeri i gang.

I løbet af de næste 10-15 år vil veje, parkeringshuse og op til 2.000 boliger skyde op og transformere erhvervsområdet til en ny levende bydel.

For at sikre, at det nye boligområde bliver af god kvalitet, rummer grønne arealer og tager hensyn til de nuværende naboer, har Brøndby Kommunes kommunalbestyrelse vedtaget en udviklingsplan for området. Investorernes kommende byggeri i Kirkebjerg skal derfor følge retningslinjerne i planen.

Udviklingsplanen lægger bl.a. op til, at:

  • Kirkebjerg skal åbnes op og skabe sammenhæng til omgivelserne
  • Nybyggeriet skal spille sammen med områdets historiske erhvervshistorie
  • Der skabes en varieret bydel med materialer af høj kvalitet
  • De grønne arealer bevares og videreudvikles
  • Der bygges i 2-6 etager. Enkelte undtagelser op til 7 etager
  • Parkering foretages primært i små kompakte parkeringshuse

Som et supplement til Udviklingsplanen er der udarbejdet en Designmanual.
Designmanualen har retningslinjer for, hvordan f.eks. veje, pladser og andre byrum skal udformes, og hvilken belysning, belægning, bænke etc. der skal bruges.  

Se udviklingsplanen

Du kan også læse mere om udviklingsplanen  og se designmanualen længere nede på siden. Der er desuden lavet en 3D model af udviklingsplanen.

Illustration af beboere på Kirkebjerg Parkvej
Foto: Illustration fra udviklingsplanen. Sådan kan Kirkebjerg Parkvej komme til at se ud i fremtiden.

Lokalplaner for Kirkebjerg

Eksisterende lokalplaner

Udviklingsplan for Kirkebjerg

Baggrund for Udviklingsplanen

Kirkebjerg skal omdannes fra erhvervsområde til en levende bydel med op mod 2.000 nye boliger. Den nye Udviklingsplan sætter rammerne for, hvordan fremtidens Kirkebjerg skal udvikles.  I første omgang er det den del af Kirkebjerg erhvervsområde, der ligger nord for Park Allé, der forventes omdannet, og det er også dette område som Udviklingsplanen omhandler.

Med de høje boligpriser i København og den massive interesse der er for at flytte til hovedstaden, er der øget fokus på at bygge i forstæderne. Brøndby mærker også stor interesse fra investorer, der gerne vil opføre boliger. Kommunalbestyrelsen ønsker at kunne styre denne udvikling og hvordan der bygges. Det gælder ikke mindst for Kirkebjerg, et traditionelt erhvervsområde, der står for at skulle omdannes til et levende boligområde.

Det kommende boligområde ligger tæt på Glostrup Station og den kommende letbane og er dermed centralt placeret i forhold til resten af hovedstadsområdet.

Udviklingsplan erstatter de tidligere planer for området, herunder Helhedsplanen fra 2009, der bl.a. indeholdt tanker om en bydel, hvor bolig og erhverv er blandet. 

Mor og barn i Kirkebjerg 
Vi har været gennem en lang proces i kommunalbestyrelsen for at blive klogere på, hvad vi ønsker for Kirkebjergområdet. Vi har bl.a. lyttet til fagfolk, været i dialog med grundejere og fået inspiration fra andre byggerier. Kommunens medarbejdere har med bistand fra tegnestuen Vandkunsten gjort, at vi nu kan præsentere vores forslag til en udviklingsplan for Kirkebjerg. Planen er at bygge højere og tættere, end hvad vi ellers er vant til i Brøndby. Men med udviklingsplanen sikrer vi os, at der bliver grønne arealer og plads til det gode liv – og at der ikke mindst bliver taget hensyn til de nuværende naboer,” fortæller borgmester Kent Magelund.

Alle grunde i Kirkebjerg er nu privatejede. Det betyder at kommunen ikke kan sætte gang i udviklingen alene, det skal ske i samarbejde med de private bygherrer. Udviklingsplanen skal derfor på en gang være så realistisk, at det kan betale sig for de private at bygge, samtidig med at den sikrer en samlet helhed og kvalitet for Kirkebjerg.

Udviklingsplanens status

Udviklingsplanen er ikke bindende for den enkelte grundejer. Den er udtryk for, hvad kommunalbestyrelsen arbejder hen imod. Gennem lokalplanlægning kan kommunen fastlægge bindende bestemmelser for de kommende byggerier. Her er Udviklingsplanen bestemmende for indholdet i de enkelte lokalplaner.

Stoforbindelse ved sø i Kirkebjerg 
Udviklingsplanen kan ses her. Der er lavet en 3d model af udviklingsplanen, den kan se her. (Virker bedst i Internetbrowserne Firefox, Chrome eller Safari).

Designmanual for Kirkebjerg

Omdannelsen af Kirkebjerg er i fuld gang og de første veje og byggerier er ved at blive anlagt. For at få en helhed over  den nye bebyggelse i Kirkebjerg har Forvaltningen derfor udarbejdet en Designmanual som supplement til Udviklingsplanen.

Eksempler på mursten og bænke mv

Eksempel fra designmanual
 
Udviklingsplanen for Kirkebjerg fastsætter de overordnede rammer for området såsom tætheder, højder, principper for placering af bebyggelse, kantzoner, veje og byrum. Designmanualen har mere præcise retningslinjer for, hvordan f.eks. veje, pladser og andre byrum skal udformes, og hvilken belysning, belægning, bænke etc. der skal bruges. Designmanualen skal sikre, at Kirkebjerg får sin egen identitet og et højt kvalitetsniveau på de valgte løsninger.
 
Principper fra Designmanualen er allerede brugt ved Kirkebjerg Parkvej, som nu er ved at blive omlagt og udvidet med fortove og cykelstier. Ligeledes har det også været et ønske fra bygherrer at få nogle retningslinjer for, hvad de skal bruge af materialer, og hvilket byinventar de skal købe.
 
Designmanualen tænkes brugt som et tillæg til nye lokalplaner i Kirkebjerg og bruges i dialogen med de bygherrer, som allerede har en byggeretsgivende lokalplan.

 Designmanualen kan ses her

Skrevet af Brøndby Kommune

Aktuelt om Kirkebjerg

11.06.21 Opgradering af 500S i offentlig høring Movia har i samarbejde med Brøndby og Hvidovre Kommuner samt Region Hovedstaden udarbejdet projektforslag til opgradering af infrastrukturen langs linje 500S mellem Glostrup Station og Avedøre Holme. 02.03.21 Vejledning til opsætning af støjhegn 22.10.20 Høring af forslag til lokalplan 251. Kirkebjerg Parkvej 14-20 Kommunalbestyrelsen har på sit møde d. 21 oktober 2020 vedtaget at sende forslag til lokalplan 251 - Kirkebjerg Parkvej 14-20 i offentlig høring. 15.09.20 Afgørelse om at byggeri på Søndre Ringvej 27, 2605 Brøndby ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt) Brøndby Kommune har truffet beslutning om, at der ikke er VVM-pligt i forbindelse med byggeriet af Stationsparken på Søndre Ringvej 27, 2605 Brøndby. 24.08.20 Endelig vedtagelse af lokalplan 244, Kirkebjerg og kommuneplantillæg nr. 1 Brøndby Kommunalbestyrelse har på sit møde d. 19 august 2020 vedtaget lokalplan 244, Kirkebjerg og kommuneplantillæg nr. 1, endeligt. 30.07.20 Byggeri giver plads til flere børn i Kirkebjerg Kommunalbestyrelsen har besluttet at opføre to nye daginstitutioner, et dagplejehus og at udvide nogle af kvarterets eksisterende institutioner for at give plads til op til 370 nye børn i Brøndbyvester. 13.05.20 Borgermøde om Kirkebjerg Torsdag den 14. maj kl. 17-18.30 holder vi digitalt borgermøde om Kirkebjerg udviklingsområde; lokalplanen for boliger på Søndre Ringvej 33A og lokalplan for Kirkebjerg Stationsforplads. 23.03.20 Forslag til lokalplan 244 og 242 i offentlig høring Kommunalbestyrelsen har på sit møde d. 11 marts 2020 vedtaget at sende forslag til lokalplan 244, Kirkebjerg og kommuneplantillæg nr. 1 samt forslag til lokalplan 242, Stationsforplads Kirkebjerg og kommuneplantillæg nr. 2 i offentlig høring. 19.12.19 Boliger ved Banemarksvej - offentliggørelse af planer Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 11. december 2019 endeligt vedtaget kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplan 249 for boliger ved Banemarksvej. 12.11.19 Ny etape skydes i gang med ombygning af Kirkebjerg Parkvej Nu skydes en ny vigtig etape i gang i Kirkebjerg, der skal udvikles fra erhvervsområde til en ny levende bydel i Brøndby. Områdets hovedåre, Kirkebjerg Parkvej, skal nu ombygges og anlægsgartner Gottlieb A/S er entreprenør på anlægsarbejdet.
Produktionsbygning i Kirkebjerg

Nyt om Kirkebjerg

Her kan du holde dig orienteret om udviklingen af Kirkebjerg.