Om Dyregården Søholt

Dyregårdens historie

Dyregården Søholt hed oprindeligt Søholtgård og kan dateres helt tilbage til 1611. Den lå i Brøndbyvester og blev flyttet omkring 1822 til dens placering i Brøndby Strand.

Søholtgårds historie går helt tilbage til 1611, hvor den lå i Brøndbyvester. Omkring 1822 blev gården flyttet – sten for sten – til sin nuværende beliggenhed i Brøndby Strand. Den var da en firlænget gård med bindingsværk og stråtag og brønd på gårdspladsen. Indtil 1930’erne var den drevet som en slægtsgård med 60 tønder land. Senere blev jorden anvendt til bebyggelse blandt andet Søholt Skolen.

 Søholtgård blev i 1970’erne ændret til en dyreklub. I 2001 besluttede man at lave en dyregård for medlemmer og besøgende på den gamle Søholtgård. Siden da har gården dannet rammen om et unikt fritidstilbud for 8-18 årige i Brøndby Kommune.

Vi oplever både forældre til medlemmer og mange besøgende, der selv er kommet på gården som barn, som føler en tilknytning til stedet og følger med i vores gøremål.

Du kan læse mere om Dyregårdens historie på Forstadsmussets hjemmeside.

Luftfoto af Dyregården Søholt fra 1938   Historisk foto af Dyregården Søholt set fra indkørslen

 

Skrevet af Brøndby Kommune