Om Dyregården Søholt

Vores pædagogik

Dyregården Søholt skal være et rart og trygt sted at være for børn og voksne. Fællesskabet omkring dyrene er centralt og giver ro og glæde i en hektisk hverdag.

Vi er kendt for at have god kontakt til vore medlemmer og tager mange trivselssamtaler med dem, når vi opfanger problemer hos enkelte medlemmer eller i relation til andre medlemmer.

Medlemmerne er meget forskellige personligheder og aldre. De kan være sammen om dyrene eller andre aktiviteter; de behøver ikke være sammen med alle. Vi har en kultur, hvor ældre børn er gode til at tage imod nye børn og være sammen med dem og lære dem om gårdens dyr.

Vi skælder yderst sjældent ud og reagerer hurtigt ved mistanke om mobning.

Det fælles tredje
Vores stærkeste fagord er ”Det fælles tredje” – børn og personale er fælles om interessen for dyrene. De giver ro og glæde i en ellers hektisk dagligdag for barnet. Fællesskabet giver også trygge relationer til kammerater og personale, så der kan tales åbent om problemer og bekymringer i livet.

Pædagogikken giver glade, sociale, engagerede børn, der tør tage et ansvar og gennem fælles arbejde mærker sammenhængen mellem mennesker, dyr, natur og æstetik.

Vi arbejder med inklusion i aldersintegrerede fællesskaber bl.a. ved at behandle børnene lige så forskelligt, som de er.

Dyrevelfærd
Fokus på dyrevelfærd er også en del af vores pædagogik. Dyrene skal have ordentlig mad. Lige fra den mindste foder-melorm til den største hest.

Vi arbejder med sundhed og ressourcer ved at fordre i forhold til dyrets behov, give dyrene god plads og ro. Det må gerne smitte af på børnenes reflektioner over egne livsvaner.


Skrevet af Brøndby Kommune

For studerende

Er du studerende og skal i praktik, så læs mere om et praktikophold på Dyregården Søholt.