Besøg os

Skoletjenesten

Skoletjenesten formidler og underviser om livet i middelalderen. Find inspiration om vores undervisning her på siden.

Hvis du vil...

Årshjul

Print årshjulet (pdf) 

Dato  Arrangement 
Januar  Læder, keramik og uld
Februar Læder, keramik og uld 
Marts  Læseteater og håndværk
April  Kildeforløb og nefatavl
Maj Middelaldermad og klosterhave
Juni Håndværk med pileflet
August  Kildeforløb og læseteater
September Fortællefestival, Brøndby i bevægelse 
Oktober Historiske kilder og håndværk
November Læder, keramik og uld
December  Jul i middelalderen

Praktisk udgangspunkt og ramme om forløbene

Undervisningen har næsten altid et praktisk udgangspunkt. Det kan være et håndværk som rebslagning, keramik eller læderarbejde, som eleverne får lov at prøve i praksis. Det kan også være et læseteater, hvor nogle af middelaldersamfundets problemtikker som ægteskab, skattebetaling, tro, demokrati og straf bliver behandlet.  

Rammen om undervisningen er en rekonstrueret landsby med værksteder og beboelseshuse. Der er en smedje, et keramikværksted, et snitteværksted, et dragthus samt en kirke med klokketorn. Husene bliver brugt som en del af skolebesøget til praktiske ting og til at fortælle om livet i middelalderen. Som et centrum for landsbyen har vi et lille gadekær. Alle elever får en middelalderdragt samt en hat og et bælte med pung på, når de ankommer til Middelalderlandsbyen, og der er tændt op med bål på bålpladsen. Så er alle tilbage i år 1350.

Middelalderlandsbyens værksteder

 • Kartning/Spinding - Fra får til garn. Eleverne lærer at klippe ulden fra et får og bearbejde den til garn ved at spinde på en håndten.
 • Filtning - Eleverne får ved hjælp af sæbevand og uld lært at filte mindre ting som en bold og små figurer.
 • Ler (et værkstedsforløb over 3 dage) - Eleverne får mulighed for at fremstille kopper og tallerkner med en efterfølgende brænding.
 • Læderværksted - Eleverne bliver gjort bekendt med forskellige læder- og skindtyper, som kan forarbejdes til punge og bælter.
 • Smykkeværksted (et værkstedsforløb over et par dage) - Eleverne laver små lerkugler, som brændes og dekoreres med glasur.
 • Rebslagning - Eleverne slår et hampereb, som kan bearbejdes til sjippetov m.m.
 • Tinstøbning - Her får elever mulighed for at støbe middelalderamuletter, som bearbejdes til smykker.
 • Garnværksted - Eleverne arbejder her med forskellige teknikker til fremstilling af bånd og snore i forskellige farver.
 • Træsnitning - Her får eleverne mulighed for at snitte forskellige mindre redskaber, som en smørekniv m.m.
 • Pilefletning - Eleverne arbejder med at flette en lille kurv på en træbund.

Historieundervisning i 3. og 4. klasser

Faget historie er delt op i 3 emner. 

 • Emne 1 er perspektivering og tidslinje. 
 • Emne 2 er kildearbejde og historiske spor. 
 • Emne 3 er brug af historien, hvor vi arbejder med læseteater. 

Hvert emne begynder med undervisning på skolen/i klassen, hvor emnet startes op og besøget i Middelalderlandsbyen forberedes. Derefter er der et heldagsbesøg i Middelalderlandsbyen med mange praktiske opgaver og historiske beretninger. Emnet afsluttes tilbage på skolen med samtaler og færdiggørelse af forskellige opgaver. 

Dette forløb kræver også lidt ekstra tid til samarbejde om forløbet i form af et møde før forløbet går i gang og et møde efter forløbet.

Som lærer kan du læse mere om hele undervisningsforløbet på fællesnettet.

Kristendomsundervisning i 3. og 4. klasse

Faget kristendom er delt op i 3 emner. 

 • Emne 1 er bibelhistorie
 • Emne 2 er filosofi og livskundskab
 • Emne 3 er folkekirken 

Hvert emne begynder med undervisning på skolen. Herefter en dag i Middelalderlandsbyen med praktiske opgaver og forskellige fortællinger om emnet. Emnet afsluttes på skolen med at få de sidste opgaver løst. 

Dette forløb kræver også tid til samarbejde. Et møde inden starten på forløbet og et møde, når forløbet er slut. 

Som lærer kan du læse mere om hele undervisningsforløbet på fællesnettet.

Brætspil – Nefatavl og skak

Der blev spillet meget brætspil i middelalderen. Nefatavl og skak var meget almindelige spil. Skak kender vi, mens nefatavl er gået i glemmebogen. Det vil vi gøre noget ved her i Middelalderlandsbyen med at afsætte en dag til brætspil. 

Vi starter fra bunden ved at fremstille spilleplader og brikker. Vi lærer reglerne at kende og spiller nefatavl og skak mod hinanden. Vi afslutter dagen med en turnering i spillet.

Nefatavlspil

Klosterhaven

For et par år siden anlagde vi en lille klosterhave med lægeplanter i Middelalderlandsbyen, og den bruger vi til undervisning. 

Undervisningen vil handle om den historiske opbygning bag lægeurtehaverne i klostrene rundt omkring i Danmark. Vi ser på de forskellige lægeplanter og deres historie i Danmark og på hvordan de har været brugt. Vi stifter også bekendtskab med, hvad blev man syg af i middelalderen og hvad man gjorde for at blive rask.

Læseteater

Et læseteater er et skuespil, som elever læser op for hinanden i små grupper rundt omkring i landsbyen. Eleverne har alle en rolle i læseteateret. De forskellige roller bliver ikke lært uden ad, men eleverne læser deres rolle et par gange og bliver fortrolige med at læse den op. 

Dette er så udgangspunkt for en undervisning/samtale om middelalderen. De fire historier får man ud i klasserne til gennemlæsning et par gange. 

Historierne arbejder med temaer som ægteskab, betaling af skat, straf, demokrati, pilgrimrejser. 

Læseteater

Pileflet

Pil var et meget vigtigt materiale i middelalderen. Der blev flettet kurve og hegn. 

I landsbyen har vi en pilemark, hvor vi hvert år høster en masse pil. Ved besøget er pilen høstet og blødgjort, så den er klar til fletning. Eleverne får pilen i hænderne og mærker hvor blød den er. Efterfølgende fletter vi sammen en lille kurv. Elever bliver delt ind i små grupper med hver deres instruktør, værktøj og pilegrene.

Pileflet i Middelalderlandsbyen  Redskab til pileflet i Middelalderlandsbyen

Middelaldermad

Et undervisningsforløb hvor vi forsøger at lave mad, som man gjorde det i middelalderen. Vi bager brød, laver ost af kærnemælk og urter. Vi kerner smør og koger grønsager til en suppe. Vi laver syltetøj af honning og bær. 

Eleverne bliver delt ind i små hold, hvor de arbejder med hver deres ret. Når maden er klar sætter vi os sammen og spiser. Hvis tiden er til det, er der bueskydning og leg med svær og skjold efter spisning.

Lammekølle i Middelalderlandsbyen  Suppegryde i Middelalderlandsbyen

Rollespil

Rollespillet er en fortælling om et bryllup. En fattig staldknægt forelsker sig i en rig gårdmandsdatter. De vil gerne giftes, men da de kommer fra hver deres stand, giver det problemer. Familien blander sig og der sker en masse ting. 

Fortællefestival

Vi har ikke et tema på plads endnu for fortællefestivalen, men det får vi her i løbet af foråret. I år er det 4. gang vi afholder fortællefestival. Sidste lykkes det rigtig godt med at få fortællingen til at hænge sammen med et værksted. Det vil vi selvfølgelig gøre igen. Vi vil inden sommerferien beskrive og reklamere for festivalen på fælles nettet.

Brøndby i bevægelse

I samarbejde med idrætskonsulenten og ”Brøndby i bevægelse” har vi afsat disse to uger til at fokusere endnu mere på bevægelse og leg. Vi laver et orienteringsløb i og omkring landsbyen med en masse fysiske udfordringer, samt informationer om middelalderen. 

Elever og lærere iklædes middelalderdragter. Inden løbet starter, vil vi fortælle om, hvordan livet kunne forme sig for jævne folk i en lille landsby i middelalderen. Eleverne deles op i hold og får introduktion til orienteringsløbet. Når eleverne har været rundt på posterne og samlet point, vil der være en afslutning. Afslutningen bliver en slags overhøring, hvor eleverne skal fortælle, hvad de har hørt om middelalderen rundt på/ved posterne. 

De forskellig point tælles op og vinderholdet kåres.

Fra Thor til Hvide – Krist

Dette er et undervisningsforløb vi har i samarbejde med folkekirkens skoletjeneste. 

Undervisningen har fokus på overgangstiden mellem troen på de nordiske guder og kristendommen. I forløbet er der fem værksteder: 

 • Tinstøbningsværksted
 • Madlavningsværksted
 • Klosterhave
 • Skriveværksted
 • Våbenværksted. 

Klassen bliver delt op og kommer ud på de forskellige værksteder. Der vil også være nogle små historiske oplæg om skiftet til kristendommen, som efterfølgende fik stor betydning for udviklingen af det danske samfund.

Astronomi i middelalderen

Idéer til programmet er følgende:

 • Hvad er astronomi? Hvorfor er det vigtigt? Hvad bliver det brugt til?
 • Naturvidenskaben kontra kirken
 • Forskellige syn på verdensbilledet
 • De første opdagelsesrejser - Hvordan fandt de vej?
 • Hvordan bruger man en Jacobsstav?
 • Lave forskellige beregninger på højder og afstande
 • Eleverne arbejder i grupper med at løse opgaver med Jacobsstaven

Jul i middelalderen

Vi vil med udgangspunkt i vores kirke fortælle og vise, hvordan mennesker i middelalderen holdt jul. Hvad spiste man? Hvordan holdt man julefest? Hvordan holdt man jul i kirken? Var der julemænd i middelalderen? Hvor kommer englene fra? Fik man julegaver i middelalderen? Disse og mange flere spørgsmål og svar vil vi komme ind på under besøgene. 

Vi vil også lave fire juleværksteder med følgende overskrifter:

 • Filte bolde,
 • Snitte skibe,
 • Bage æbleskiver
 • Dyppe lys og lave små dekorationer 
Skrevet af Brøndby Kommune
Udklædte voksne og barn byder på hjemmesylt

Offentlige tilbud

Middelalderlandsbyen er en del af din by, og kan lejes og bruges i forskellige sammenhænge.