Dansk

Her kan du se læringsaktiviteter i dansk for mellemtrin.

Har du en idé til en ny aktivitet, så skriv til os.

Glade børn Bibliotekernes tilbud til 5. klasse

Biblioteksintroduktion - lær at søge i bibliotekets søgebase og at finde rundt i det fysiske rum.

Brøndby-Bibliotekerne udbyder denne aktivitet.

Læs om aktiviteten  og book

Pige med korn Lær om historie, kornsorter og mekanik på Brøndbyvester Mølle (4.-6. Klasse)

Læringsaktiviteten tager udgangspunkt i en rundvisning i Brøndbyvester Mølle fra bunden af møllen og helt op til det øverste dæk. På et tidspunkt i løbet af besøget kommer man også til at se møllevingerne dreje rundt.

Eleverne får viden om følgende:

  • Møllens historie og fremtid og placering lokalhistorien
  • Møllens opbygning og mekanik
  • Hejseværket i møllen
  • Hvad betyder det, at møllen krøjer?
  • Hvad bliver møllen brugt til i dag?
  • Hvordan kan der males korn på møllen?
  • De fire kornsorter hvede, byg, havre og rug vises frem og der bliver talt om, hvad de forskellige kornsorter bliver brugt til.

I møllen er der også anskuelsestavler og billeder af andre møller, stup møller og vandmøller.

Læringsaktivteten udbydes af frivillige fra Brøndbyvester Møllelaug i samarbejde med Middelalderlandsbyens skoletjeneste.

Bookingkontakt 

Skriv en mail til en af de to frivillige rundvisere i møllelauget Erling på efiv@youmail.dk eller Torben på tn.goodwill@mail.tele.dk.

I mailen bedes du oplyse ønsker til datoer og angive, og angive hvor mange elever og lærere, der deltager.

Fag  Dansk, historie, matematik og madkundskab
Trin  Mellemtrin 
Pris  Gratis 
Tidsramme  Kl. 10-11.30 (varighed 1 ½ time)
Mål  Besøget bidrager til at øge elevernes kendskab til lokalhistorie, lokalhistorisk viden, styrker lokal identitet, Brøndbyvester Mølles historie og funktion. 
Adresse og mødested 

Brøndbyvester Mølle, Gammel Kirkevej 37, 2605 Brøndby


Det er også muligt at aftale et heldagsbesøg i Middelalderlandsbyen, hvor møllebesøg indgår i programmet for klassen/klasserne. Har du spørgsmål, kan du kontakte Niels fra Middelalderens skoletjeneste på nijel@brondby.dk

Opvisning i Middelalderlandsbyen Fortællefestival  (4.-6. Klasse)

Middelalderlandsbyen udbyder denne aktivitet

Musikskolens logo Klassens sang (4.-6. klasse)

Klassen lærer at lave tekst og melodi til en sang, der afslutningsvist indspilles.

Brøndby Musikskole er udbyder af denne aktivitet.

Læs om aktiviteten og book forløb

Forstadens Stemmer (4.-6. Klasse)

Eleverne dykker ned i historiske kilder om forstæderne og undersøger tanker og idéer, der var med til at forme forstaden. Eleverne arbejder kildekritisk gennem kildesæt med erindringer, avisartikler og reklamer.

Læs om aktiviteten og book forløb

Skrevet af