Matematik

Her kan du se læringsaktiviteter i matematik for mellemtrin.

Har du en idé til en ny aktivitet, så skriv til os.

Fladbrød i Naturskolen Matematik - fladbrød og former (4.-6. Klasse)

Vi lærer geometri og om brøker gennem fremstilling af fladbrød

Brøndby Naturskole udbyder denne aktivitet

Læs om aktiviteten og book forløb

Nefatavl i Middelalderlandsbyen Brætspil - nefatavl og skak  (4.-6. Klasse)

Eleverne laver selv brikker til brætspil og afslutter med en turnering

Middelalderlandsbyen er udbyder af denne aktivitet

Pige med korn Lær om historie, kornsorter og mekanik på Brøndbyvester Mølle (4.-6. Klasse)

Læringsaktiviteten tager udgangspunkt i en rundvisning i Brøndbyvester Mølle fra bunden af møllen og helt op til det øverste dæk. På et tidspunkt i løbet af besøget kommer man også til at se møllevingerne dreje rundt.

Eleverne får viden om følgende:

  • Møllens historie og fremtid og placering lokalhistorien
  • Møllens opbygning og mekanik
  • Hejseværket i møllen
  • Hvad betyder det, at møllen krøjer?
  • Hvad bliver møllen brugt til i dag?
  • Hvordan kan der males korn på møllen?
  • De fire kornsorter hvede, byg, havre og rug vises frem og der bliver talt om, hvad de forskellige kornsorter bliver brugt til.

I møllen er der også anskuelsestavler og billeder af andre møller, stup møller og vandmøller.

Læringsaktivteten udbydes af frivillige fra Brøndbyvester Møllelaug i samarbejde med Middelalderlandsbyens skoletjeneste.

Bookingkontakt 

Skriv en mail til en af de to frivillige rundvisere i møllelauget Erling på efiv@youmail.dk eller Torben på tn.goodwill@mail.tele.dk.

I mailen bedes du oplyse ønsker til datoer og angive, og angive hvor mange elever og lærere, der deltager.

Fag  Dansk, historie, matematik og madkundskab
Trin  Mellemtrin 
Pris  Gratis 
Tidsramme  Kl. 10-11.30 (varighed 1 ½ time)
Mål  Besøget bidrager til at øge elevernes kendskab til lokalhistorie, lokalhistorisk viden, styrker lokal identitet, Brøndbyvester Mølles historie og funktion. 
Adresse og mødested 

Brøndbyvester Mølle, Gammel Kirkevej 37, 2605 Brøndby


Det er også muligt at aftale et heldagsbesøg i Middelalderlandsbyen, hvor møllebesøg indgår i programmet for klassen/klasserne. Har du spørgsmål, kan du kontakte Niels fra Middelalderens skoletjeneste på nijel@brondby.dk

Skrevet af