Samarbejde mellem skoler og eksterne aktører

Har du som lærer, pædagog og forening lyst til at samarbejde om undervisning af børn i folkeskolen?

Her kan I finde information om, hvordan I starter et samarbejde sammen.

 Vejledning i det gode samarbejde mellem skole og forening

Samarbejdet mellem skoler og foreninger er en win-win situation, hvor begge parter bidrager, og får noget nyt ud af samarbejdet. Det er vigtigt, at hver part er tydelig i sine forventninger til samarbejdet og fortæller, hvorfor man gerne vil indlede et samarbejde.

For skolen vil det typisk handle om faglig læring, hvor undervisningen sker uden for skolen, så eleverne stifter bekendtskab med andre måder at se og gøre tingene på i nye omgivelser. For foreningen kan det være båret af lyst til at udbrede kendskabet sin hobbyaktivitet, og måske få flere unge medlemmer. Partnerskabet bygger dog grundlæggende på lyst og en fælles forståelse af den værdi, det giver børn at lære i forskellige læringsmiljøer – både i forhold til at styrke børnenes faglige læring og deres erfaringer med at være del af fællesskaber.

Afklar forventninger og forudsætninger

Det er vigtigt, at man i den enkelte forening har drøftet mulighederne for et samarbejde med skolerne forud for en henvendelse. Der skal være opbakning i foreningen til at indlede et samarbejde med skolen. Der skal også være en afklaring på, hvor meget foreningen kan investere af tid og ressourcer i et samarbejde.

Skolen

Når skole og forening påbegynder et samarbejde, kan det som del af forventningsafstemningen forud for indgåelse af aftalen være en god idé at afklare, hvor og hvornår foreningens aktiviteter ville passe bedst:

  • Som en del af den fagspecifikke undervisning (idræt, dansk, matematik etc.)
  • Som en del af skolernes daglige bevægelsesspor
  • Før eller efter skole - på skolens område, i nærliggende foreningsfaciliteter eller i samarbejde med SFO

Foreningen

Til brug for en drøftelse i foreningen af et fremtidigt samarbejde, kan følgende overvejelser indgå:

  • Formål med samarbejdet (medlemstilgang, synlighed i lokalområde, udbredelse af aktivitet)
  • Forudsætninger (rekvisitter, frivillige, faciliteter, økonomi etc.)
  • Omfang (hvor mange skoler, kort/langt forløb, ugentlige timer)
  • Form (aktiviteter i et eller flere fag, stævne/event/forløb, antal deltagende elever etc.)

Generelle råd til samarbejder – begge parter

  • Start med små overskuelige projekter og lad det udvikle sig over tid
  • Dyrk jeres styrker: store foreninger har alt andet lige flere ressourcer, små foreninger har til gengæld ofte nicheaktiviteter, som er nye og spændende for skoleelever
  • Tag en snak bagefter – hvad var godt? Hvad kan blive bedre?

Det anbefales, at I underskriver en kontrakt om samarbejde. Den kan I med fordel anvende som en huskeliste til grundelementerne i det gode samarbejde.

Samarbejdsaftale

Åben Skole-samarbejdsaftale

Find en forening i Brøndby Kommune

Foreningsportal Brøndby kan du som lærer eller pædagog finde en forening ud fra den aktivitet, der interesser dig.

Støtteordninger

Læs mere om mulighederne for at opnå støtte til en Åben Skole-aktivitet.

Få din aktivitet på portalen

Har du som skoletjeneste, forening eller anden ekstern aktør et nyt og færdigt undervisningsforløb, så send det til os. Så lægger vi det på Åben skole portalen.

Få din aktivitet på portalen

Kontaktoplysninger på skolerne og på kulturinstitutionerne

Se hvem du kan kontakte på din skole og på kulturinstitutionerne

Skrevet af