Støtteordninger

Find inspiration og vejledning til støttemuligheder her.

Tag kontakt til det pædagogiske læringscenter på skolen, hvis du ønsker at starte et samarbejde med ekstern finansiering.

Statslige puljer - herunder Huskunstnerordningen

På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om puljerne: 

For skolebørn

Huskunstnerordningen 

Slots- og Kulturstyrelsens puljer

Statens Kunstfond - Børn og unge - læringsmiljøer

 Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre

 Børn og unges møde med forfattere og illustratorer  

Kommunale puljer

Er du ansvarlig for et projekt i foreningsregi, kan du på brondby.dk finde information om de muligheder, du eller din forening har for at søge om økonomisk støtte.

Læs om støtte til foreninger på brondby.dk

Skrevet af
Illustration af lyspære

Har du en idé til et samarbejde?

Forslag til en ny læringsaktivitet i den åbne skole i samarbejde med en eller flere aktører?