Alt det praktiske

Fakta om Brøndby Strand Skole

Overbygning indgangsparti lille

Lidt tal om Brøndby Strand Skole.

Antal elever pr 1/12-2019:     1019 elever

0. - 3. kl. Indskoling: 435 elever

4. - 9 kl. Overbygning: 584 elever

Antal ansatte pr. 1/12-2019

heraf: Lærere i lærerstillinger - 115 lærere

Pædagoger på skole og SFO: 45 pædagoger 

Ledelse: 1 skoleleder, 4 viceskoleledere, 1 SFO leder, 1 SFO souschef. 

Karakterfordeling og uddannelsesstatistik

Link til Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik (Åbner i nyt vindue) 

Link til UVM - Socioøkonomisk reference (Åbner i nyt vindue)

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Link til UVM hjemmeside (Åbner i nyt vindue)

Fakta fra Brøndby Kommunes hjemmeside.

Brøndby Kommunes info som Skole og SFO /Borger/Familie-og-boern/Skole.aspx

Brøndby Kommunes politiker på børn og ungeområdet: /Borger/Familie-og-boern/Politikker-paa-boern-og-unge-omraadet.aspx

Brøndby Kommune: Behandling af dine personoplysninger - link til Brøndby Kommunes hjemmeside (GDPR)

Politik og guidelines på brondby.dk (BKI): Opdateret med Strategi for inklusion i Brøndby Kommune

Link til: Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

 
Skrevet af Brøndby Kommune