Elevrådet på Brøndby Strand Skole

Elevraad 19-20

Alle elevrepræsentanter og suppleanter bliver ved skoleårets start valgt på demokratisk vis i klasserne. Elevrådet afholder derefter et demokratisk valg af formand og næstformand.

På overbygningen består elevrådet af en klasserepræsentant og en elev-suppleant fra 4.-9. klasse.

Alle elevrepræsentanter og suppleanter bliver ved skoleårets start valgt på demokratisk vis i klasserne. Elevrådet afholder derefter et demokratisk valg af formand og næstformand.

Ved Elevrådets første møde bliver der ydermere valgt ordstyrer og referent. 

Der afholdes mellem 8-10 møder på et skoleår. Formanden og  næstformanden deltager også i skolebestyrelsen, hvor de blandt andet fremlægger elevrådets arbejde.

Elevrådets opgaver i løbet af skoleåret:

  • Arbejde for god trivsel blandt eleverne 
  • Planlægge aktiviteter på tværs af klasserne i pauserne
  • Sætte fokus på at gøre skolen til et rart sted at være

 Indsatsområder i skoleåret 2019-2020

  • Fokus på at passe på vores skole 
  • Igangsætte aktiviteter i pauserne
  • Skabe bånd mellem eleverne i pauserne med mottoet “alle må være med”
  • Få sat en Arla-automat op, så eleverne kan købe pause snacks

 

 

 

 

 

Skrevet af Brøndby Kommune
Skolebestyrelsen 19-20

Skolebestyrelsen

Find referater og medlemmer