Vores værdier

Faglighed

raket affyring i HDS

- en del af skolens kultur

  • Faglighed er når børnene bliver mødt af uddannede, kompetente og engagerede voksne
  • Faglighed fremmer og udvikler det enkelte barns potentiale
  • Faglighed skaber overblik og overskud til at inkludere børn med forskellige sociale og faglige kompetencer


Faglighed – er vigtig fordi:

  • Faglighed fremmer motivation
  • Faglighed videreudvikler elevens, lærerens og pædagogens refleksioner i forhold til egen praksis
  • Faglighed styrker den dannelsesmæssige udvikling
  • Faglighed styrker en kultur med samarbejde, feedback og evaluering

 


Skrevet af Brøndby Kommune
Medborgerskab globus

Medborgerskab

Der spilles guitaar omkring bålet på indskolingen.

Trivsel