Vores værdier

Trivsel

Der spilles guitaar omkring bålet på indskolingen.

- en del af skolens kultur.

 • Trivsel danner grundlag for at god læring finder sted
 • Trivsel er når vi skaber relationer børn og voksne imellem
 • Trivsel foregår i forpligtende fællesskaber
 • Trivsel tager afsæt i et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø


Trivsel – er når alle

 • Føler sig som en del af fællesskabet
 • Føler sig ligeværdige
 • Taler ordentligt til hinanden
 • Har fokus på relationer
 • Ser/Hører/Forstår hinanden – er anerkendende
 • Problemløser i læringsrummet (alle ejer et problem)
 • Overholder aftaler
 • Passer på hinanden
 • Passer på hinandens og skolens ting
 • Er med til at skabe gode fysiske rammer

 

Skrevet af Brøndby Kommune
Medborgerskab globus

Medborgerskab

raket affyring i HDS

Faglighed