Alt det praktiske

Strategier og politikker

Sammendrag

Trivselsstrategi på Brøndbyvester Skole

... 

Ud over lokale strategier og politikker på Brøndvyvester Skole, findes der overordnede politikker for alle folkeskoler i Brøndby Kommune

Brøndby Kommunes politiker på børn og ungeområdet

Strategi for inklusion i Brøndby Kommune

Læs mere

Skoler og SFO i Brøndby Kommune

Skrevet af Brøndby Kommune