Profillinjer

Idrætsklassen

Se HER folderen om Idrætsklasserne

 

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Principper for idrætsklasserneIdrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til formål at skabe en bedre sammenhæng mellem skole og idræt, således at idrætsklasseelevernes muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud optimeres. 

Brøndbyvester skole har tre idrætsklasser, fra 7. til 9. klasse med idrætsudøvere fra forskellige idrætsgrene – fodbold, håndbold, svømning osv.

Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et samarbejde mellem en række spotsklubber/forbund

1)  Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er en del af den overordnede ramme for målrettede talentudviklingsaktiviteter, som inddrager såvel talenter, deres netværk, skoler og uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, kultur- og fritidsliv som andre interesserede.


2) Idrætsklasserne skal derudover være sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende – sikre at idrætsklasseeleverne ikke får fysiske, psykiske og sociale mén.


3) Idrætsklasserne skal tage vare på ”det hele menneske” – såvel idræt og uddannelse som personlig udvikling.

Retningslinjer for optagelse
Krav til idrætsudøvere 

 - Har talent inden for sin sportsgren og årgang 

- Skal deltage i træning, kampe, konkurrencer og andet i forbindelse med sporten

- I særlige tilfælde kan der alene foretages en individuel vurdering

Brøndbyvester Skole

- Udviser ansvar gennem handlinger, levevis og meninger over for opgaven som idrætsudøver under uddannelse.

- Har vilje og klar forståelse for rollen som idrætsudøver, således at eleven arbejder for at få struktur på hverdagen.

- Er bevidst om sammenhæng mellem idræt, kost og levevis

- Forstår tilbuddet på respektfuld, arbejdsom og disciplineret måde


Ordinær Optagelse

Ansøgningsskema udfyldes med udtalelser fra skole og klub og sendes til Brøndbyvester Skole, senest 9. april 2021


Sportsfaglig kompetencescreening som foretages af klubben/forbundet.

Idrætsklasseudvalget udtager en gruppe elever til samtale fra ansøgerfeltet.

Samtaler med ansøger og forældre foregår sammen med
Brøndbyvester Skoles idrætsklasseudvalg. Samtalerne former sig med sportsfaglig tilbagemelding, drøftelser af ansøgers skoleforhold og ansøgers personlige fortælling om baggrund for at søge optagelse.

En invitation til samtale er ikke det samme som optagelse til klassen.

Afgørelse om optagelse eller afslag foretages af skoleledelse, idrætskoordinator og idrætsklasseudvalg ved et efterfølgende lukket møde. Ved afslag, har ansøger mulighed for at komme på venteliste. Det er skolelederen der har den endelige afgørelse. Svar kommer senest i uge 21 i 2021.


Optagelseskriterier

For at søge om optagelse i Brøndbyvester Skole idrætsklasser skal udøveren opfylde en række kriterier. Udøveren skal have talent inden for sin idræt og årgang. Herudover skal der foreligge en udtalelse fra den afgivende skole/klasselærer om, hvorvidt eleven rent fagligt skønnes egnet til at fortsætte sin uddannelse i en idrætsklasse, hvor der stilles større krav til træningsmængde. Der skal ligeledes gives en udtalelse fra den nuværende klub/forbund, hvori blandt andet ansøgerens niveau beskrives. Ansøgers klub/forbund skal stå for træningen, der er en del af skoleskemaet.


Ophør i idrætsklassen

Ophør i idrætsklasse - i hvilke situationer:

- Socialt ikke godt i klassen
- Har dårlig tiltale og adfærd i klassen til lærere eller andre idrætsklasseelever
- Har ikke forstået tilbuddet på respektfuld måde 

Giver anledning til:
- At enten klub/forbund eller skole kan indkalde til møde angående den enkelte idrætsklasseelev på baggrund af ovennævnte grunde.

- Afholde samtale med idrætselev samt forældre.

- Vejledning ud af idrætsklasse


Samarbejde og koordinering
Idrætsklasserne er et samarbejdsforhold, som indebærer gensidig respekt for skolen og klubben/forbundet, hvor forskellige fagligheder og kompetencer er en del af samarbejdet.

Ved skoleårets slut/start mødes skole, klubber/forbund og idrætskoordinatoren og laver en fælles evaluering og planlægningsmøde for det kommende skoleår.

Koordinering i forhold til morgentræningen indenfor den enkelte idrætsspecifikke sportsgren og dens indhold er naturligvis den deltagende klubs/forbunds faglige ansvar. 
  


Opgavefordelingen er tydelig og velstruktureret og samarbejdet sker med respekt for at forskellige fagligheder til stadighed kræver dialog og atter dialog.
  


Klubben/forbundet deltager 1 gang årligt til skole/hjemsamtalerne på hver årgang.

Brøndbyvester Skole
Idrætskoordinator

Idrætskoordinatoren er bindeleddet mellem Brøndbyvester Skole og idrætsklasseelevernes klubber.

Idrætskoordinatoren hedder Frank Larsen (FL) og er læreruddannet og har idræt som linjefag. Frank Larsen har erfaring og kendskab til klubidræt, talentudvikling, vigtigheden af træningsprogrammer og forståelse for klubbernes faglighed. Han er også U17 landstræner for Badminton Danmark.

Idrætskoordinatoren har stor indsigt i, hvordan skole og klubidræt kan komplimentere hinanden, så idrætseleven oplever, at klubidræt og skole hænger uløseligt sammen under trygge og faste rammer.Idrætskoordinatorens ansvarsområde er:

- At koordinere skole/hjemsamtaler i idrætsklasserne, så klub/trænere, forældre og skole kan deltage i mødet
- Have overblikket over elever og træningstider
- Være kontaktperson mellem skole og klubber
- Deltage i møder der vedrører samarbejdet mellem klub og skole
- Deltage til optagelsessamtalerne
- Medlem af optagelsesudvalget
- Være med i udskolingssamtalerne sammen med klub og hjem
- Være sparringspartner for lærerne i idrætsklasserne omkring planlægning, undervisning, turneringsplaner og træningstider
- Være sparringspartner for lærerne omkring styrkelsen af skole/hjem samarbejdet
- Have undervisning i idrætsklasserneForældre opbakning
Forældrene er en vigtig faktor i samarbejdet mellem skole, hjem og klub/forbund. Betydningen af en forældreopbakning kan ikke anerkendes nok - det har betydning først og fremmest for den unge idrætsudøvers muligheder for at udnytte sit talent mest og længst muligt, dernæst har det betydning for den klub/forbund, hvori den unge idrætsudøver dyrker sin idræt og stor betydning for skolen og endelig for, at den unge sikres en hensigtsmæssig personlig udvikling samtidig.

Hvad er gode sportsforældre?

- Forståelse for, at skole og idræt har lige stor betydning

- Tillid til at klub/forbund og skole vil eleven det bedste

- At klub/forbund og skole er professionelle samarbejdspartnere og forældrene indgår i et trepartssamarbejde

- At forældrene understøtter elevens skolegang og idrætsliv

- Det er skole og klub/forbund der sætter de daglige rammer for undervisning og træning

Brøndbyvester Skole
Idræt
Idrætsundervisningen er underlagt folkeskoleloven, og undervisningen er obligatorisk. Idræt er relevant og kompetent træning for idrætsklasseeleverne. Faget idræt er et prøvefag.


Udgangspunkt i faget idræt:

- Grundlæggende træning med egen krop 
- Skadesforebyggende træning med egen krop 
- Alsidig træning - varianter af styrke-, balance-, koordinations-, smidigheds-, kropskontrol- og kropspositionstræning

Disse grundprincipper kan udføres i forskellige idrætsdiscipliner og boldspil
Træningen varetages af linjefagsuddannede lærere.Aktuelle datoer i foråret 2021

Der afholdes informationsaften i Tjørnehøjhallen, onsdag den 7. april 2021, kl. 19 til 21 om optagelse til 7. IDRÆTSklasse

Ansøgningsskema kan downloades fra Brøndbyvester Skoles hjemmeside

Ansøgningsfristen er 9. april 2021

Optagelsessamtaler afholdes i uge 17.

Til stede er skole, idrætskoordinator, klub/forbund, forældre og elev.

Eleverne i kommende 7. IDRÆTSklasse får besked om skolestart senest i uge 21 2021

Ansvarlig skoleleder for IDRÆTSklasserne og medlem af optagelsesudvalget er Yvonne Toft Bech
YVTBE@brondby.dk


 

Link til intern og ekstern omtale

  

Leverer høj klasse på håndboldbanen og i skolen 

https://sn.dk/Vestegnen/Leverer-hoej-klasse-paa-haandboldbanen-og-i-skolen/artikel/1423252?fbclid=IwAR0Sxu6x1uneG47aHIDdQOHC56PCrT849lUvOtZWlTWA68btPxV3x-IDYrU 

 

Her bruger skoleeleverne bolden, sn.dk 
https://sn.dk/Vestegnen/Her-bruger-skoleeleverne-bolden/artikel/916476?fbclid=IwAR1sh-zqD35-imJN4xd7OdPmWBMZ_hI2kTFxjMPvJa1klHWZLepmG-VEPUs  

 

I Brøndby samarbejder fodboldklubben og folkeskolen om talentudvikling - i alle sportsgrene

Brøndbyvester Skoles elitelinje i idræt fordoblet

https://www.folkeskolen.dk/649364/i-broendby-samarbejder-fodboldklubben-og-folkeskolen-om-talentudvikling---i-alle-sportsgrene

 

Med skoletasken til træning, Vestegnen

https://sn.dk/Vestegnen/Med-skoletasken-til-traening/artikel/716200

 

Kvalitetstræning i fællesskab, Vestegnen

https://sn.dk/Vestegnen/Kvalitetstraening-i-faellesskab/artikel/814197

 

Brøndbyvester Skole


Skema 7. klasse idrætsklasse
  

Skema 8. klasse idrætsklasse 

Skema 9. klasse idrætsklasse

 

 

eSport

 

Pigefodbold

 

Drengefodbold

 

Håndbold

 

Skrevet af Brøndby Kommune
Udfyld formular

Ansøgning til Idrætsklassen