Faktuelle oplysninger

Tilmelding 2021-22

Sådan bliver du meldt ind

Sammen med din uddannelsesvejleder og dine forældre skal du tilmelde dig en ungdomsuddannelse eller 10. klasse.
Tilmelding skal være på www.optagelse.dk.

Kontakt os for et besøg eller yderligere information. Du er også velkommen til at kontakte vores UU-vejleder på 3123 2843.

Studerende på UNC giver Thumbs Up
Skrevet af Brøndby Kommune