Velkommen til vores skole

UU-vejledning

Din uddannelsesvejleder er fast på skolen, og har altid en dør åben hvis du har behov for personlig vejledning i forbindelse med valg af ungdomsuddannelse


Maria Hollmann

Uddannelsescentret Nygård
Nykær 44
2605 Brøndbyvester

Telefon: 31232843
E-mail: marih@brondby.dk

På UCN10 har vi vores egen Uddannelsesvejleder. Du møder Maria:

  • i klassen til kollektiv vejledning om uddannelsessystemet, brobygning, erhvervspraktik samt uddannelsesparathedsvurdering,
  • på vejlederens kontor til personlig samtale eller gruppevejledning,
  • til forældre/elevsamtaler efter behov.

Vejlederen er derudover sammen med skolen ansvarlig for den uddannelsesparathedsvurdering, der knytter sig til uddannelsesvalget efter 10. klasse. Vurderingen er individuel og tager højde for faglige, personlige, sociale og praksisfaglige kompetencer samt din motivation.

Vejlederen har løbende fokus på de elever, der af forskellige årsager har et særligt behov for vejledning og for at blive lyttet til.

Skrevet af Brøndby Kommune