Politikker

Mobil dannelse på UCN10

På UCN10 tror vi på, at vores elever opnår den bedste ”mobile dannelse” gennem forskellige erfaringer omkring brugen af mobile devices i forskellige læringssituationer.

Derfor er det op til den enkelte lærer at fastlægge sin egen politik for brugen af mobiltelefoner, bærbare og tablets i undervisningen.
UCN10 stiller ”mobilhoteller” til rådighed.

I forbindelse med andre læringssituationer, eksempelvis foredrag og fællessamlinger, aftales det fra arrangement til arrangement, hvordan vi forholder os.

Skrevet af Brøndby Kommune