Politikker

Røgfri skoletid

Hvorfor:

På UCN10 har vi valgt at gøre skoletiden og arbejdsdagen røgfri.
Det gør vi, fordi vi ønsker at påvirke vores elever og gøre det lettere at blive / eller forblive røgfri.

Hvordan:

På UCN10 ryger hverken elever eller personale i skole- og arbejdstiden. Det betyder også, at man ikke ryger i de pauser, der kommer i løbet af dagen.

Rammer:

På UCN10 skal vi hjælpe hinanden med at være røgfri i skole- og arbejdstiden.
Det gør vi ved altid at tage snakken med en elev, lærer eller andet personale, hvis vi møder dem rygende i vores skole- og arbejdstid.

Lærere er forpligtet til at gå i dialog med elever, der ryger i skoletiden.

  • Ser man gentagne gange den samme elev ryge i skoletiden, skal det videreformidles til skolelederen
  • Skoleleder indkalder eleven til samtale på kontoret
  • Ved yderligere gentagelse sendes brev hjem til forældre
  • Ved yderligere gentagelse kaldes forældre til samtale på skolen

Dialog

Hvordan taler vi egentlig med hinanden om rygning?

”DU må ikke ryge” ….. kunne også skiftes ud med:

  • Synes du det er svært at holde op?
  • Vil du gerne holde op eller?
  • Hvor meget ryger du ca. om ugen?
  • Hvor mange timer kan du undvære en smøg?
  • Har du deltaget på Peters rygestopkursus?
Skrevet af Brøndby Kommune