Linjer & film 2021/22

2021/22

Samfund & Sundhed

Drømmer du om en uddannelse inden for f.eks. pædagogik, undervisning, sundhedsvæsenet, sagsbehandling, politiet, jura, hotel- og restaurantbranchen eller…?
Ønsker du at arbejde med mennesker, så er linjen Samfund & Sundhed lige dig.

Vi arbejder blandt andet med:
• Sundhed – både fysisk og psykisk
• Omsorg – hvordan opfanger og imødekommer du andres behov
• Pædagogik og psykologi – læring og dannelse
• Kommunikation og konflikthåndtering: evnen til at lytte, være nærværende og nedtrappe en konfliktfyldt situation.

I løbet af skoleåret er vi en del dage i brobygning, hvor vi får undervisning af faglærere på EUD, EUX og de gymnasi
ale uddannelser. De øvrige linjedage bliver
brugt til faglig fordybelse på UCN, projektdage, virksomhedsbesøg, udflugter og socialt samvær.

Vores mål er, at du i løbet af 10. klasse bliver i stand til at træffe et godt og realistisk valg omkring det/de næste skridt, og vi arbejder henimod, at du bliver gjort
uddannelsesparat til en gymnasial eller erhvervsfaglig ungdomsuddannelse.

Skrevet af Brøndby Kommune